Waarom nalatenschapbemiddeling

Steeds vaker ontstaan er conflicten over de afwikkeling van een erfenis. Bij twee op de drie nalatenschappen is er sprake van spanningen of onenigheid in de familie. Dit levert discussies op die kunnen leiden tot een langdurig en ingrijpend conflict tussen alle betrokkenen. En als de onderlinge relaties eenmaal zijn verstoord, kan dit de afwikkeling gedurende vele jaren vertragen. Door velen wordt dit ervaren als een belemmering in de verwerking van het overlijden van hun dierbare(n).


Hoe werkt bemiddeling
Bij een ruzie om de erfenis draait het meestal niet om geld maar om familie-verhoudingen. Bij het overlijden van een familie- of gezinslid zijn (oude) emoties en frustraties vaak de (verborgen) oorzaken die de afwikkeling van de nalatenschap tot een lijdensweg voor de erfgenamen maken.
Nalatenschapbemiddeling, ook wel mediation genoemd, is een methode van psychologie en recht waarin partijen onder leiding van een ervaren bemiddelaar onderzoeken wat hen (werkelijk) verdeeld in relatie tot hun geschil en hun standpunten daarin. Vervolgens worden gezamenlijk mogelijke oplossingen gezocht en gerealiseerd. De bemiddelaar zorgt er met zijn kennis en ervaring voor dat eerst emoties en gevoelens aan bod komen en pas daarna de juridische en financiële aspecten.

Bemiddeling begint met een (individueel) kennismakingsgesprek met de betrokkenen. Dat kan bij de mensen thuis zijn of op een andere, neutrale locatie. Het proces wordt afgesloten met een door de bemiddelaar opgestelde overeenkomst die de door partijen gemaakte afspraken bevat.

Nalatenschapbemiddeling is vrijwillig. Na elk gesprek hebben betrokkenen de vrijheid om het proces te stoppen. Tot het tekenen van de overeenkomst is het ook juridisch vrijblijvend. Bovendien is het vertrouwelijk. Wat besproken is kan later niet ingebracht worden in een gerechtelijke procedure.