Naast onze juridische, fiscale en administratieve advisering kunt u of u cliënt bij HEREDITAS ook terecht voor alle praktische zaken die bij de voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap kunnen spelen zoals:

In de voorbereiding: de opmaak van een testament, een levenstestament of een nabestaandendossier met daarin een overzicht van de bezittingen, verplichtingen en relaties die van belang zijn bij de afwikkeling van een nalatenschap.

In de afwikkeling na een overlijden: een (eerste) inventarisatie van alle activiteiten en formaliteiten die (wettelijk) uitgevoerd dienen te wordenen vervolgens naar wens met de praktische realisatie daarvan. Denkt u hierbij aan een verklaring van erfrecht/executele, de taxatie, verkoop en/of afvoer van inboedel-goederen of het opstellen van een boedelbeschrijving en een (onderhandse) akte van verdeling.