Als toekomstige erflater doet u er goed aan om tijdig voorbereidingen te treffen die de afwikkeling van uw nalatenschap vereenvoudigen of die instructies geven wat wel en niet te doen als u wilsonbekwaam wordt. Bijvoorbeeld door een overzicht te maken van uw bezittingen, verplichtingen, relaties en wensen. HEREDITAS heeft hiervoor een speciaal hulpmiddel ontwikkeld: het Nabestaandendossier. Daarmee bespaart u betrokkenen veel uitzoekwerk. Meer informatie hierover vindt u hier.

Een andere belangrijke voorbereiding is de benoeming van een executeur. Die moet (de verdeling van) de erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. Desgewenst kan  hij of zij zich hierbij door deskundigen laten bijstaan. Een executeur kan een familielid zijn of een vertrouwenspersoon of een organisatie buiten de familie. Sinds 1 januari 2003 moet de benoeming van een executeur in een testament bij een notaris worden vastgelegd. Ook hier kan HEREDITAS u helpen met een speciaal (executeur)testament. Meer informatie hierover vindt u hier.

Zoals een executeur zaken volgens uw wensen regelt na uw overlijden kan een (medisch) gevolmachtigde dit doen bij wilsonbekwaamheid. U kunt dit laten vastleggen in 'n levenstestament. Daarmee voorkomt u dat anderen via de kantonrechter een bewindvoerder en/of mentor (moeten) laten benoemen die  zaken anders regelt dan u wellicht zou willen. Meer informatie over het levenstestament vindt u hier.

Indien er onder de erfgenamen sprake is van (mogelijke) wilsonbekwaamheid kan het verstandig zijn als onderdeel van de voorbereiding onderbewindstelling voor deze persoon te regelen. Bijvoorbeeld bij een partner met dementie of bij  (volwassen) kinderen met een verstandelijke beperking.  Ook hiervoor kunt u op HEREDITAS vertrouwen. Wij ondersteunen u met de aanvraag tot en uitvoering van een onderbewindstelling. Meer informatie hierover vindt u hier.