Iedereen laat iets na: een situatie, bezittingen. U denkt daar misschien liever niet over na. Toch is het verstandig dat wel te doen. Met goede voorbereidingen worden geliefden, naasten en betrokkenen ontzien na uw overlijden of als u het door ziekte zelf niet meer zeggen kunt (wilsonbekwaam bent).

Helaas komt het vaak voor dat er geen of onvoldoende voorbereidingen zijn getroffen. Nabestaanden en betrokkenen worden dan na de uitvaart of bij wilsonbekwaamheid geconfronteerd met veel ambtelijke, juridische en vaak ook praktische zaken. Zoals het afwikkelen van verzekeringen en pensioenen, het regelen van belastingzaken en het informeren van vele organisaties. Of bijvoorbeeld met het leegruimen of verkopen van de woning.

Niemand kan uzelf, uw ouders of relaties dwingen regelingen te treffen voor hun nalatenschap of als u of zij wilsonbekwaam worden. Maar is het eerlijk uw geliefden, naasten en betrokkenen op te zadelen met een ongevraagde zoektocht met risico's op fouten of onenigheid? Gelukkig nemen steeds meer mensen hun verantwoordelijkheid en treffen zij wel tijdig voorbereidingen. HEREDITAS kan u hierbij helpen. Met advies en met de uitvoering.