U kunt bij HEREDITAS terecht met alle voorkomende erfrechtelijke vraagstukken. Wat kan of mag er juridisch wel of niet met betrekking tot bijvoorbeeld een testament, de positie van een executeur, schenkingen, onterving of vruchtgebruik?

Bij de voorbereiding van een nalatenschap staan we u hierbij met raad en daad terzijde om samen tot een optimaal passend advies te komen voor uw cliënt. Als vertrouwenspersoon kent u immers de behoeften van u cliënt.

Zo ook bij de afwikkeling van een nalatenschap, waarbij er soms onverwachte juridische vragen een rol spelen. Met welke feitelijkheden moet er rekening worden gehouden en welke mogelijkheden zijn er dan? Het is zaak hierbij goed geïnformeerd te werk te gaan om (kostbare) fouten en, in een later stadium, mogelijke aansprakelijkheidstelling door de erfgenamen te voorkomen.