Goede informatie is voor de executeur en/of uw nabestaanden van groot belang om uw nalatenschap goed en volgens uw wensen te kunnen afwikkelen. Het HEREDITAS nabestaandendossier is hierbij een belangrijk hulpmiddel. In dit document legt u alles wat van belang is stapsgewijs vast. Het gaat hierbij om drie zaken:

     1) contactinformatie van personen en organisaties,

     2) uw bezittingen en

     3) uw verplichtingen.

Daarbij kunt u steeds aangeven wat ermee dient te gebeuren (de bestemming).

U kunt zaken nalaten aan bepaalde personen of organisaties of laten toevallen aan de boedel. In het laatste geval komt de waarde ten goede aan de erfgenamen zoals geregeld bij wetgeving of zoals vastgelegd in uw testament.