Met een goede voorbereiding kunnen nabestaanden worden ontzien in de verdrietige periode na een overlijden. Denkt u daar eens over na. Doe de nalatenschaptest !
Hoe staat het met de (toekomstige) nalatenschap van uzelf, uw partner, ouders of goede kennis? Onderstaande vragen geven u het antwoord. Tel het aantal punten op en kijk wat er (u) nog te doen staat.

Is er een (actueel) testament?   Ja : 2 punten
Is er een executeur benoemd?   Ja : 2 punten
Is er een nabestaandendossier?   Ja : 2 punten
Is er een uitvaartwilsbeschikking?   Ja : 2 punten
Is er een regeling voor wilsonbekwaamheid?   Ja : 2 punten
(een levenstestament of onderbewindstelling)    
 
Totaal:
 

8-10 punten; Alles prima geregeld.
Gefeliciteerd, de nalatenschap is goed voorbereid! Gelukkig nemen steeds meer mensen hun verantwoordelijkheid en treffen tijdig voorbereidingen voor de afhandeling van hun (toekomstige) nalatenschap.

6 punten; Ruimte voor verbetering.
De eerste stappen zijn gezet maar het wordt tijd om een en ander nog eens na te lopen. Is het testament nog actueel? Is er informatie voor nabestaanden over wat straks hoe afgewikkeld moet worden? Een Nabestaandendossier brengt alle informatie overzichtelijk bij elkaar!

0-4 punten; Wie dan leeft, wie dan…….
Niemand kan uzelf, uw ouders of relaties dwingen regelingen te treffen voor de nalatenschap. Maar is het eerlijk nabestaanden op te zadelen met een ongevraagde zoektocht met risico’s op fouten of onenigheid tussen de erfgenamen? Gelukkig nemen steeds meer mensen hun verantwoordelijkheid en treffen zij wel voorbereidingen.